Blisko 300 tys. Frankowiczów posiada kredyty hipoteczne zaciągnięte w Getin Noble Bank S.A. Jak zmieni się ich sytuacja po ogłoszeniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny informacji o restrukturyzacji banku?

Getin – Restrukturyzacja

Przymusowa restrukturyzacja banku nie doprowadzi do umorzenia toczących się postępowań sądowych, natomiast może wpłynąć na sam przebieg toczącego się procesu. Powyższe uzależnione jest od decyzji BFG, który zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego może złożyć do sądu wniosek o zawieszenie postępowania – wyjaśnia radca prawny Wojciech Bochenek.

Kredytobiorcy, których problem dotyczy, mogą do dnia 7.10 złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję BFG. Takie działanie w przyszłości może okazać się pomocne przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

W najtrudniejszej sytuacji są kredytobiorcy, którzy już nadpłacili kredyt oraz będący w trakcie postępowania egzekucyjnego względem banku.

Z czym w praktyce wiąże się decyzja o zawieszeniu postępowania?

Zawieszenie postępowania będzie oznaczać brak podejmowania przez sąd i strony jakichkolwiek czynności procesowych, do momentu ustania stanu zawieszenia. Wszczęcie procedury restrukturyzacji banku sprawiło również, że wszystkie pełnomocnictwa i umocowania przestały wiązać, toteż pełnomocnicy banków stracili umocowanie do działania w sprawie – podsumowuje mec. Bochenek.

Frankowicze – Decyzja BFG

Jeśli chodzi o rozprawy sądowe przeciwko Getin Noble Bank S.A. zaplanowane na najbliższe dni od momentu ogłoszenia decyzji BFG, zauważyliśmy że niektóre sprawy zostały zdjęte z wokandy, jednak, zdaniem prawnika, na chwilę obecną ciężko mówić o takiej tendencji.

W świetle prawa zawieszenie postępowania jest możliwe, jednak już teraz aspekt ten budzi wiele wątpliwości. Istnieją także niedociągnięcia formalne w kwestii informacji o restrukturyzacji przekazanej publicznie. Wiele zagadnień wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Podsumowując, mimo zapadłej decyzji o restrukturyzacji, należy dążyć do uzyskania prawomocnego wyroku w przypadku toczących się postępowań. Warto również rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie płatności rat.

Więcej informacji na stronie Forbes.