W związku z zastąpieniem wskaźnika WIBOR, w umowach złotowych w jego miejscu w perspektywie dwóch nadchodzących lat pojawi się WIRON. Czy zmiana wymaga aneksowania umowy i czy podpisanie aneksu jest konieczne?

WIRON wkrótce w umowach PLN

Kredytobiorcy złotowi od jakiegoś czasu otrzymują korespondencję, w której banki zachęcają do zawarcia aneksu w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR. Klienci w tej sytuacji zachowują ostrożność i dość sceptycznie podchodzą do podpisywania jakiejkolwiek dokumentacji. Jak spekulują prawnicy, banki w ten sposób mogą próbować zabezpieczać się na przyszłość oraz nadrabiać spoczywający na nich obowiązek informacyjny, który nie został należycie dopełniony w momencie zawierania umowy.

O usunięciu WIBOR-u na czas trwania postępowania sądowego informowaliśmy Państwa kilka tygodni wcześniej, kiedy to Katowicki Sąd wydał postanowienie skutkujące obniżeniem wysokości raty kredytowej o około 5 tys. zł.

Jak wyjaśnia prawnik obsługujący sprawę, mec. Radosław Górski bank w przedmiotowej sprawie dopuścił się kilku znaczących nieprawidłowości, wskutek których umowę można było skutecznie podważyć. Wydane postanowienie w żaden sposób nie przesądza, jak sprawa zostanie rozstrzygnięta na końcowym etapie. Jednak daje nadzieję także innym kredytobiorcom posiadającym kredyty złotówkowe na uwolnienie się w przyszłości od zapisów umownych budzących wiele wątpliwości i niejasności.

zapisy niedozwolone w umowach CHF

Aneksy do umów kredytowych

Zgodnie z opinią prawników, kwestia podpisania czy też zignorowania korespondencji ze strony banku jest indywidualna i każdorazowo powinna być poddawana odrębnej ocenie.

Jak wskazuje Radca prawny Wojciech Bochenek,  zmiana wskaźników z którą mamy obecnie do czynienia jest analogiczna do zmiany wskaźnika LIBOR na SARON.

Wówczas Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy BMR skutkujące automatyczną zamianą wskaźników. Tym samym nie zachodziła konieczność aneksowania umów a SARON pojawił się w umowach kredytów frankowych z mocy prawa. W przypadku Złotówkowiczów można spodziewać się podobnego scenariusza.

Już teraz pojawiają się spekulacje dotyczące słuszności pojawienia się umowach WIRON-u. Zdaniem niektórych specjalistów, istnieje możliwość zastąpienia wskaźnika WIBOR innym, bardziej transparentnym wskaźnikiem niż WIRON i kredytobiorcy których problem dotyczy powinni również w tej kwestii pozostawać decyzyjni.

Więcej informacji na stronie Wyborczej.