Banki, które dopiero zaczynały dochodzić do siebie po grudniowych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, teraz otrzymały kolejny cios. TSUE wydał nowe postanowienie, które jest istotne dla kredytobiorców frankowych i wysokości świadczeń, jakie mogą otrzymać po unieważnieniu umowy kredytowej. Decyzja z 8 maja 2024 roku w sprawie C-424/22 dotycząca zarzutu zatrzymania to kolejny ukłon w stronę konsumentów. Orzeczenie to nie tylko podkreśla ochronę praw konsumentów, ale także rysuje nowe ramy w batalii między bankami a ich klientami. Nasi eksperci z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy szczegółowo przeanalizowali najnowsze postanowienie TSUE.

Kredyt frankowy – czym jest zarzut zatrzymania?

Prawo zatrzymania, uregulowane w polskim prawie przez art. 496 kc, pozwala pozwanemu (w tym przypadku bankowi), zobowiązanemu przez sąd do zapłaty, tymczasowo wstrzymać swoje świadczenie. Ten stan trwa dopóki druga strona (w tej sytuacji klient instytucji finansowej) nie dokona zwrotu otrzymanych środków (kapitał kredytu). Jednakże postanowienie TSUE z 8 maja 2024 roku sprawi, że banki będą miały coraz większe trudności w korzystaniu z tego narzędzia. O ile instytucje finansowe nadal mogą próbować korzystać z prawa zatrzymania, to wszystko wskazuje na to, że ich wnioski będą coraz częściej odrzucane przez sądy.

Czy banki będą nadal mogły stosować zarzut zatrzymania?

Czy banki będą nadal mogły stosować zarzut zatrzymania?

Trybunał uznał za niedopuszczalne stosowanie zarzutu zatrzymania, którego skutkiem mogłoby być uniemożliwienie konsumentowi uzyskania zasądzonych świadczeń. Jest to istotny sygnał przede wszystkim dla frankowiczów, którzy od lat walczą o sprawiedliwość w kwestii kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej.

Dotychczas banki często podnosiły zarzut zatrzymania w celu uniknięcia pełnego rozliczenia się z klientami, szczególnie w przypadku umów uznanych za nieważne. Teraz kredytobiorcy i kancelarie prawne mogą czuć się silniejsi w walce o uznanie praw powodów.

Kredyt CHF – jaki będzie zwrot odsetek od banku?

Ostatnie postanowienie TSUE w sprawie zarzutu zatrzymania dotyczy nie tylko praw konsumenta do otrzymania odsetek, ale ogólnie prawa do odzyskania przyznanych mu świadczeń na mocy prawomocnego wyroku. Skutkiem tego będzie utrata przez banki możliwości zatrzymywania dla siebie odsetek ustawowych za opóźnienie, które przysługują konsumentom.

Średnia korzyść kredytobiorcy z uzyskania orzeczenia o unieważnienie umowy kredytowej może znacznie się zwiększyć. Według specjalistów może to oznaczać nawet wzrost o kilkadziesiąt tysięcy złotych, ponieważ wysokość odsetek zależy nie tylko od wysokości roszczenia, ale także od długości procesu sądowego. Przyczyni się to do jeszcze większych korzyści dla frankowicza po uzyskaniu orzeczenia o unieważnieniu jego kredytu we frankach szwajcarskich.

Zarzut zatrzymania, uregulowane w polskim prawie przez art. 496 kc, było narzędziem często wykorzystywanym przez banki w celu zabezpieczenia swoich interesów.

Ugoda z bankiem – czy to korzystne rozwiązanie dla kredytobiorcy?

Prawdopodobnie banki będą teraz częściej próbowały negocjować z kredytobiorcami zaraz po otrzymaniu pozwu. Będą chciały w ten sposób uniknąć oczekiwania na prawomocny wyrok sądowy, co mogłoby skutkować wysokimi odsetkami ustawowymi. Jeśli bank zaoferuje Ci ugodę, nie podejmuj pochopnych decyzji. Dokładnie przeanalizuj propozycję ugody i skonsultuj się z ekspertami zajmującymi się kredytami CHF, aby uniknąć ewentualnych niekorzystnych wyborów. Doświadczeni radcowie prawni i adwokaci z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia oferują bezpłatną analizę umowy kredytowej, co pozwala na poznanie najlepszych rozwiązań dla klienta.

Zarzut zatrzymania i orzeczenie TSUE – podsumowanie

Dla kredytobiorców frankowych postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE to kolejny powiew nadziei. Umacnia ich pozycję w sporach z bankami i zwiększa szanse na sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Oznacza to również, że tysiące frankowiczów, którzy wcześniej spłacili swoje kredyty, mogą liczyć na zwrot nadpłaconych kwot. Ostatecznie decyzja TSUE stanowi ważny krok w kierunku większej sprawiedliwości i równości w relacjach między bankami a ich klientami.

Jeżeli wciąż spłacasz kredyt frankowy i zastanawiasz się czy odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytowej dotyczy Twojego przypadku, nie czekaj – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy i sprawdź, czy możemy Ci pomóc.