W IV kwartale 2023 roku odnotowano wzrost liczby wydanych wyroków sądowych w sprawach frankowych o co najmniej 5,25 tysiąca. Sądy wydały o około 48 proc. więcej wyroków w porównaniu z rokiem poprzednim. Zdaniem ekspertów, spodziewany jest dalszy dynamiczny wzrost wyroków, także tych prawomocnych.

Rekordowa liczba wyroków frankowych

Zgodnie z danymi rynkowymi zgromadzonymi przez Grupę Votum, spośród wszystkich 5,25 tysiąca wydanych wyroków, 5,11 tys. zapadło na korzyść Frankowiczów, co oznacza że kredytobiorcy wygrali 97,4 proc. spraw. Natomiast w 121 przypadkach zwyciężyły banki, co stanowiło 2,3 proc. wszystkich rozpatrzonych spraw.

Aż 95 proc. wszystkich korzystnych rozstrzygnięć zakończyło się stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej.

Cieszy fakt znaczącego wzrostu ilości wyroków w sprawach frankowych, na co niewątpliwie wpływ miały liczne wyroki TSUE zapadłe w ostatnich latach, które doprowadziły do ujednolicenia orzecznictwa sądów powszechnych.

Wojciech Ciesielski

Adwokat, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Według danych podanych przez Votum, w ostatnim kwartale 2023 roku sądy wydały 1 084 wyroków prawomocnych. Spośród nich aż 1 076 to wygrane Frankowiczów, co stanowiło 99 proc. wszystkich rozpatrzonych spraw. Jedynie 8 wyroków zakończyło się korzystnym rozstrzygnięciem dla banków, co stanowiło 1 proc. wszystkich rozpatrzonych spraw.

kredyt we frankach

Frankowicze 2024 – najnowsze informacje dla kredytobiorców

Eksperci wskazują, że tak wysoka skuteczność kancelarii frankowych, oraz coraz mniejsze zainteresowanie tematem ugód frankowych sprawi, że banki przyjmą odmienną strategię procesową i przestaną składać apelacje, które są przez sądy oddalane oraz powodują wyższe koszty dla sektora bankowego.

W ocenie ekspertów wyroki wydane w IV kwartale 2023 r. wyraźnie odzwierciedlają ujednoliconą linię orzeczniczą w sądach powszechnych, dodatkowo umocnioną przez nowe orzecznictwo TSUE, które niezmiennie stoi na straży praw konsumentów.

Więcej informacji na stronie Bankier.pl