Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem był bardzo intensywny i wymagający. We wrześniu wyraźnie można było odczuć koniec sezonu urlopowego. Dodatkowo, w naszej ocenie na sądy mobilizująco wpłynął brak uchwały Sądu Najwyższego mającej rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące spraw frakowych. Ponowne odroczenie wydania uchwały w czasie sprawiło, że w sądach odnotowano rekordową liczbę rozstrzygnięć, a współczynnik wygranych spraw sięgnął 92%.

Wygraliśmy 98,5% spraw frankowych!

Jesteśmy dumni z tego, że we wrześniu na 72 uzyskane rozstrzygnięcia, aż 71 wyroków było korzystnych dla naszych klientów. Uzyskanie takiego wyniku, to zasługa pracy całej kancelarii, która każdego dnia walczy o słuszne interesy każdego z naszych klientów. Podjęcie walki z bankiem nie należy do najłatwiejszych decyzji, natomiast decydując się na drogę sądową warto mieć u swojego boku doświadczonych pełnomocników. Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli, powierzając nam swoje sprawy.

Osoby rozważające podjęcie walki z bankiem zachęcamy do bezpłatnej analizy swojej sprawy oraz oszacowania przysługujących roszczeń.

Stwierdzenie nieważności dominuje!

Wrzesień, podobnie jak wcześniejsze miesiące, zdominowały rozstrzygnięcia skutkujące stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej powiązanej z kursem franka szwajcarskiego. Łącznie na rzecz naszych klientów zapadło 62 wyroków z najdalej idącym skutkiem prawnym, powodującym całkowity upadek umowy. Sądy, zgodnie z wytycznymi płynącymi z ostatnich uchwał Sądu Najwyższego, 59 razy zastosowały teorię dwóch kondykcji. Tylko w trzech wyrokach sądu uznały słuszność koncepcji teorii salda.

Odfrankowienie umowy frankowej

Wyroki skutkujące odfrankowieniem umowy kredytu frankowego w ostatnich miesiącach pojawiają się zdecydowanie rzadziej niż wyroki stwierdzające nieważność tych umów. W sprawach naszych klientów uzyskaliśmy 9 takich rozstrzygnięć, co można powiedzieć wpisuje się w tendencje rynkowe.

Wyraźnie widać, że po wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak, w którym Trybunał wskazał, że jeżeli po wyeliminowaniu z umowy kredytu nieuczciwych postanowień umownych umowa nie może dalej obowiązywać, Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie upadku umowy w całości. Oceny tej dokonuje sąd w sposób obiektywny w oparciu o przepisy prawa krajowego.

Średni kurs NBP w sprawie frankowej?

Niestety w jednej z naszych spraw sąd rozstrzygając sprawę uznał, że w sprawie może znaleźć zastosowanie kurs średni NBP. Z uwagi, że sprawa zapadła w połowie września nie dysponujemy jeszcze jej pisemnym uzasadnieniem, aby zapoznać się z przyjętą przez sąd argumentacją. Z pewnością w tej sprawie będziemy składać apelację, gdyż takie orzeczenie jest wprost sprzeczne z treścią Dyrektywy 93/13 oraz orzecznictwem TSUE.

W naszej ocenie w sprawach frankowych nie ma możliwości zastąpienia kursu ustalanego arbitralnie przez bank innym miernikiem wartości np. kursem średnim NBP, co wskazywaliśmy w jednej z ostatnich naszych publikacji.

Orzeczenia takie jak powyższe pokazuje, że w sprawach kredytów frankowych jest jeszcze wiele do zrobienia, a stosowana w pismach procesowych argumentacja musi być ciągle weryfikowana i udoskonalana. Uwarunkowania rynkowe oraz coraz liczniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego przecierają i kształtują szlak dla sądów powszechnych, które w naszej ocenie obrały jednoznaczny kierunek tj. nieważność umów frankowych.