Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

18 października 2021

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem był bardzo intensywny i wymagający. We wrześniu wyraźnie można było odczuć koniec sezonu urlopowego. Dodatkowo, w naszej ocenie na sądy mobilizująco wpłynął brak uchwały Sądu Najwyższego mającej rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące spraw frakowych. Ponowne odroczenie wydania uchwały w czasie sprawiło, że w sądach odnotowano rekordową liczbę rozstrzygnięć, a współczynnik wygranych spraw sięgnął 92%.

Wygraliśmy 98,5% spraw frankowych!

Jesteśmy dumni z tego, że we wrześniu na 72 uzyskane rozstrzygnięcia, aż 71 wyroków było korzystnych dla naszych klientów. Uzyskanie takiego wyniku, to zasługa pracy całej kancelarii, która każdego dnia walczy o słuszne interesy każdego z naszych klientów. Podjęcie walki z bankiem nie należy do najłatwiejszych decyzji, natomiast decydując się na drogę sądową warto mieć u swojego boku doświadczonych pełnomocników. Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli, powierzając nam swoje sprawy.

Osoby rozważające podjęcie walki z bankiem zachęcamy do bezpłatnej analizy swojej sprawy oraz oszacowania przysługujących roszczeń.

Stwierdzenie nieważności dominuje!

Wrzesień, podobnie jak wcześniejsze miesiące, zdominowały rozstrzygnięcia skutkujące stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej powiązanej z kursem franka szwajcarskiego. Łącznie na rzecz naszych klientów zapadło 62 wyroków z najdalej idącym skutkiem prawnym, powodującym całkowity upadek umowy. Sądy, zgodnie z wytycznymi płynącymi z ostatnich uchwał Sądu Najwyższego, 59 razy zastosowały teorię dwóch kondykcji. Tylko w trzech wyrokach sądu uznały słuszność koncepcji teorii salda.

Odfrankowienie umowy frankowej

Wyroki skutkujące odfrankowieniem umowy kredytu frankowego w ostatnich miesiącach pojawiają się zdecydowanie rzadziej niż wyroki stwierdzające nieważność tych umów. W sprawach naszych klientów uzyskaliśmy 9 takich rozstrzygnięć, co można powiedzieć wpisuje się w tendencje rynkowe.

Wyraźnie widać, że po wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak, w którym Trybunał wskazał, że jeżeli po wyeliminowaniu z umowy kredytu nieuczciwych postanowień umownych umowa nie może dalej obowiązywać, Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie upadku umowy w całości. Oceny tej dokonuje sąd w sposób obiektywny w oparciu o przepisy prawa krajowego.

Średni kurs NBP w sprawie frankowej?

Niestety w jednej z naszych spraw sąd rozstrzygając sprawę uznał, że w sprawie może znaleźć zastosowanie kurs średni NBP. Z uwagi, że sprawa zapadła w połowie września nie dysponujemy jeszcze jej pisemnym uzasadnieniem, aby zapoznać się z przyjętą przez sąd argumentacją. Z pewnością w tej sprawie będziemy składać apelację, gdyż takie orzeczenie jest wprost sprzeczne z treścią Dyrektywy 93/13 oraz orzecznictwem TSUE.

W naszej ocenie w sprawach frankowych nie ma możliwości zastąpienia kursu ustalanego arbitralnie przez bank innym miernikiem wartości np. kursem średnim NBP, co wskazywaliśmy w jednej z ostatnich naszych publikacji.

Orzeczenia takie jak powyższe pokazuje, że w sprawach kredytów frankowych jest jeszcze wiele do zrobienia, a stosowana w pismach procesowych argumentacja musi być ciągle weryfikowana i udoskonalana. Uwarunkowania rynkowe oraz coraz liczniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego przecierają i kształtują szlak dla sądów powszechnych, które w naszej ocenie obrały jednoznaczny kierunek tj. nieważność umów frankowych.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej