W listopadzie 2023r. uzyskaliśmy niemal tysiąc wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Frankowicze – Wyroki prawomocne p-ko mBank S.A.

W listopadzie nasza kancelaria uzyskała łącznie 227 wyroków sądów drugiej instancji w sprawach Frankowiczów! Aż 99 proc. z nich stanowiły wygrane Frankowiczów.

W 98 proc. spraw sądy uznały umowę kredytową za nieważną. W sześciu przypadkach przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia sądom pierwszej instancji. W dwóch zdecydowały o odfrankowieniu umowy kredytowej a w dwóch oddaliły nasze powództwo.

Najwięcej wyroków prawomocnych  odnotowaliśmy przeciwko mBank S.A.

z którymi bankami wygrywają frankowicze

Z którymi bankami Frankowicze najczęściej wygrywali prawomocnie w listopadzie 2023r.?

Listopad 2023r. – Nasze wyroki w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o odsetek wygranych wyroków w sądach I instancji, podobnie jak w październiku i wrześniu, 97 proc. z nich zakończyło się korzystnie dla Frankowiczów. W dalszym ciągu sądy najczęściej orzekają nieważność umowy kredytowej. W listopadzie zakończyło się w ten sposób 92 proc. sporów. Dla porównania, w październiku odestek ten wyniósł 93 proc.

W listopadzie uzyskaliśmy dla naszych Klientów dokładnie 997 wyroków CHF!

Spośród prawie 1000 zapadłych wyroków, zaledwie 24 sprawy zakończyły się odfrankowieniem umowy. W 7 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 18 sprawach (około 3 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Obserwujemy jednak, że sądy II instancji w większości zmieniają wyroki frankowe sądów I instancji na korzyść frankowiczów a zdecydowana większość z nich kończy się stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej.