W pierwszym półroczu 2022r. nasza kancelaria uzyskała łącznie 2244 wyroki w sprawach Frankowiczów, które zapadały na terenie całego kraju. Wśród nich znalazło się 175 orzeczeń prawomocnych.

Frankowicze – aktualne statystyki

Sprawy konsumentów posiadających kredyty powiązane z walutą franka szwajcarskiego nabierają tempa, gdyż z miesiąca na miesiąc zapada coraz więcej wyroków, o czym świadczą ostatnie publikacje w mediach, ogłaszające rekordowe ilości wydanych wyroków, w których odsetek wygranych spraw sięga 97%.

W ostatnim półroczu nasza kancelaria również aktywnie uczestniczyła w postępowaniach sądowych, walcząc o jak najlepsze rezultaty dla naszych Klientów. Finalnie udało nam się uzyskać 2244 wyroki, w sądach na terenie całego kraju.

Spośród wszystkich zapadłych wyroków, aż 98 proc. było korzystnych dla naszych Klientów.

Cieszy również fakt wysokiej skuteczności jeżeli chodzi o wyroki sądów II instancji, gdzie 99 proc. z nich rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców.

Wskazane dane i proporcje rozstrzygnięć na korzyść naszych Klientów pokazują, że obrana przez nas strategia procesowa i dobór argumentacji spotyka się z akceptacją sądów powszechnych.

Na odnotowanie zasługuje również wyrok uzyskany w sprawie z powództwa banku o zwrot kapitału i bezumowne korzystanie z kapitału, który został przez sąd oddalony w całości. Sprawa nie jest prawomocna i zapewne bank złoży apelację do sądu II instancji.

Utrzymującym się od dłuższego czasu trendem jeśli chodzi o rodzaj rozstrzygnięć pozostaje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, sięgające aż 93% wszystkich korzystnych wyroków.  Nasze statystyki i osiągnięcia wpisują się w dane rynkowe i potwierdzają ujednolicenie się orzecznictwa w tym obszarze.   

Rekordowe ilości wyroków

Najwięcej wyroków uzyskaliśmy w sprawach przeciwko mBankowi S.A., odnotowaliśmy dokładnie 457 orzeczeń. Kolejnym bankiem pod względem ilości uzyskanych wyroków okazał się PKO BP S.A. – otrzymaliśmy 368 rozstrzygnięć. Łącznie 278 wyroków zapadło w sprawach przeciwko Bank Millennium S.A., 253 przeciwko Raiffeisen Bank International AG, 219 w przypadku Santander Bank Polska S.A., 204 przeciwko Bankowi BPH S.A. oraz 188 przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Mniejsze ilości wyroków odnotowaliśmy w przypadku takich banków jak: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Santander Consumer Bank S.A.

Z każdym kolejnym miesiącem br., ilość wyroków znacząco się zwiększała, w styczniu odnotowaliśmy blisko 200 orzeczeń, w czerwcu było ich już ponad 500! Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne miesiące, które z pewnością będą bardzo wymagające!

Jeśli chodzi o odsetek wygranych spraw, w pierwszym kwartale wyniósł on 100 proc. w przypadku wyroków prawomocnych oraz 98 proc. w przypadku wyroków nieprawomocnych.

W drugim kwartale br. nasza skuteczność wyniosła 99 proc. jeśli chodzi o wyroki sądów II instancji oraz 97 proc. w I instancji.

W pierwszej połowie br. sądy II instancji, w 13 przypadkach przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sądy I instancji.

W sprawach, w których doszło do oddalenia powództwa naszych klientów, po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wyroku I instancji będziemy rekomendować naszym klientom złożenie apelacji. Niestety, ale pomimo bogatego już orzecznictwa TSUE oraz SN, zdarzają się wyroki sądów, które są wprost sprzeczne z treścią i wykładnią dyrektywy 93/13.

Pozostając przy TSUE warto wskazać, że już we wrześniu możemy spodziewać się wydania kolejnych wyroków w polskich sprawach frankowych o których pisaliśmy kilka miesięcy temu: