Już wkrótce odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie sześciu pytań kluczowych dla tysięcy frankowiczów. Jakie tematy będą przedmiotem posiedzenia? Czego mogą spodziewać się frankowicze?

O co pytają frankowicze?

Wśród pytań, na które odpowie Sąd Najwyższy znajdują się przede wszystkim te dotyczące rozliczenia się z bankiem po prawomocnym wyroku w sprawie dotyczącej kredytu frankowego, a także przedawnienia roszczeń, zarówno frankowiczów, jak i banków, a także ewentualnych roszczeń tych ostatnich.

Uchwała w sprawie kredytów frankowych

Rozpatrzenie pytań zablokowała na okres około dwóch lat ówczesna większość Izby Cywilnej, w tym samym czasie przegłosowano jednak skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości innych pytań, m.in. czy w świetle przepisów unijnych Izba Cywilna z nowymi sędziami jest sądem niezawisłym, bezstronnym, ustanowionym na mocy ustawy. Orzeczenie TSUE w tej sprawie pozwoliło udzielić odpowiedzi na pytania kluczowe dla frankowiczów. Będzie to miało miejsce na posiedzeniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, które odbędzie się już 25 kwietnia.

Z uwagi na fakt, że w czasie, w którym oczekiwano na zajęcie stanowiska przez Sąd Najwyższy na niektóre z pytań odpowiedziały już sądy krajowe, a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojawiły się wątpliwości czy zwoływanie Izby Cywilnej jest potrzebne. Zdania na ten temat są podzielone. Część ekspertów zajmujących się tematyką kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego uważa, że Trybunał Sprawiedliwości już udzielił odpowiedzi, które mają być przedmiotem posiedzenia, a rozstrzygnięcie TSUE jest wiążące dla polskich sądów, tym samym uchwała jest zbędna.

pytania frankowiczów

Czy Uchwała jest potrzebna?

Natomiast przedstawiciele banków uważają, że Uchwała Sądu Najwyższego mogłaby wyjaśnić sporne kwestie dotyczące początku biegu terminu przedawnienia roszczeń banków o zwrot wypłaconego kredytu. Jest to zrozumiałe tym bardziej, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej konsekwentnie stoi po stronie frankowiczów, a banki wciąż szukają sposobu na skuteczne wyegzekwowanie roszczeń od kredytobiorców.

Z wyroku TSUE C-28/22 z 14 grudnia 2023 r. wynika, że roszczenia konsumentów nie mogą zacząć przedawniać się wcześniej niż roszczenia banków. Bieg terminu przedawnienia roszczeń banków (3 lata) nie może też rozpocząć się dopiero z chwilą trwałej bezskuteczności umowy. Na skutek innego wyroku TSUE z dnia 7 grudnia 2023 roku do sprawy C-140/22 upadła stworzona przez SN koncepcja dotycząca wymogu wydania przez konsumenta oświadczenia o woli unieważnienia umowy, która miała roztoczyć nad bankami parasol ochronny poprzez powiązanie daty oświadczenia z początkiem biegu przedawnienia.

Więcej informacji w artykule Rzeczpospolitej.