W październiku 2023r. Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy uzyskała prawie tysiąc wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Wyroki prawomocne przeciwko mBank S.A.

W ubiegłym miesiącu nasza kancelaria uzyskała łącznie 216 wyroków prawomocnych w sprawach Frankowiczów!

We wszystkich sprawach sądy uznały umowę kredytową za nieważną. W sześciu przypadkach sądy przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia sądom pierwszej instancji. To oznacza, że w przypadku wyroków sądów II instancji, wyroki korzystne uzyskało 100 proc. naszych Klientów! 

Najwięcej wyroków zapadło przeciwko mBank S.A.

z którymi bankami wygrywają frankowicze

Z którymi bankami najczęściej wygrywają prawomocnie kredytobiorcy? | Najnowsze statystyki Frankowicze

Październik 2023r. – Wyroki w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I instancji, podobnie jak we wrześniu, 97 proc. z nich zakończyło się korzystnie dla Frankowiczów. W dalszym ciągu nieważność umowy kredytowej stanowi przeważające rozstrzygnięcie. W październiku zakończono w ten sposób 93 proc. sporów.

W październiku uzyskaliśmy dla naszych Klientów dokładnie 986 wyroków CHF!

Spośród prawie 1000 zapadłych wyroków, zaledwie 15 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 8 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 26 sprawach (około 3 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Obserwujemy jednak, że sądy II instancji w większości zmieniają wyroki frankowe sądów I instancji na korzyść frankowiczów a zdecydowana większość z nich kończy się unieważnieniem wadliwej umowy kredytowej.