W grudniu 2023r. uzyskaliśmy niemal tysiąc wyroków w sprawach frankowych wydanych przez sądy I i II instancji.

Frankowicze – Wygrane z Santander

W grudniu nasza kancelaria uzyskała łącznie 290 wyroków sądów drugiej instancji w sprawach Frankowiczów! Aż 99 proc. rozstrzygnięć to wygrane Frankowiczów.

W 98 proc. spraw sądy unieważniły wadliwe umowy kredytowe. W czterech przypadkach przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia sądom pierwszej instancji. W dwóch zdecydowały o odfrankowieniu umowy kredytowej a w trzech oddaliły nasze powództwo.

Najwięcej wyroków prawomocnych  odnotowaliśmy przeciwko Grupie Santander: 37 wyroków prawomocnych zapadło przeciwko Santander Bank Polska oraz 13 przeciwko Santander Consumer Bank.

frankowicze 2024 santander wyroki

Przeciwko którym bankom uzyskaliśmy najwięcej prawomocnych wyroków?

 

Grudzień 2023r. – podsumowanie wyroków w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o odsetek wszystkich wygranych spraw w sądach I instancji i II instancji,  98 proc. z nich zakończyło się korzystnie dla Frankowiczów. Sądy najczęściej orzekają nieważność umowy kredytowej. W grudniu zakończyło się w ten sposób 93 proc. sporów.

W grudniu uzyskaliśmy dla naszych Klientów dokładnie 987 wyroków!

Spośród prawie tysiąca zapadłych wyroków, zaledwie 31 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 5 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 15 sprawach (około 2 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Obserwujemy jednak, że sądy II instancji w większości zmieniają wyroki frankowe sądów I instancji na korzyść kredytobiorców a zdecydowana większość z nich ostatecznie kończy się  nieważnością umowy kredytowej.